2621401398 6936119101 Κολίρι Πύργου fotantpao13@gmail.com
 
Υπηρεσείες Ζύγισης - Γεφυροπλάστιγκα
Οικοδομικά Υλικά - Μαυραειδής Γεωρ. - Χωματουργικές Εργασίες - Κατεδαφίσεις - Καυσόξυλα - Πύργος Ηλίας

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ  ΜΗΚΟΣ 18 ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 80 ΤΟΝΩΝ  
 
Οι ζυγαριές που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανική παραγωγή έχουν το χαρακτηριστικό ότι απαιτούν μεγάλη δυναμικότητα, ώστε να μπορούν να ζυγίσουν μεγάλα φορτία που έχουν βάρος αρκετούς τόνους. Πολλές φορές, τα φορτία αυτά ζυγίζονται μέσω της ζύγισης των οχημάτων που τα μεταφέρουν, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να φορτωθούν και να ξεφορτωθούν πάνω από μία φορά. Η ζύγιση των οχημάτων και η ανεύρεση του καθαρού βάρους του φορτίου επιτυγχάνεται με τις γεφυροπλάστιγγες που αποτελούν είδος των επαγγελματικών ζυγαριών.
 
Οι γεφυροπλάστιγγες χρησιμεύουν για τη ζύγιση φορτίου πολλών τόνων, το οποίο είναι φορτωμένο σε φορτηγό, τρένο ή άλλο όχημα. Αποτελούνται από μια μεγάλη πλατφόρμα, στην οποία ανεβαίνει το όχημα μαζί με το φορτίου που μεταφέρει, για να ζυγιστεί.
 
Η ζυγαριά μετατρέπει την πίεση που ασκείται σε ηλεκτρικό σήμα βάρους και εκδίδει το ζυγολόγιο, όπου αναφέρεται το βάρος. Σε επόμενο στάδιο, ζυγίζεται το όχημα χωρίς το φορτίο, οπότε προκύπτει το απόβαρο που είναι το καθαρό βάρος του φορτίου.